Hasanağa Sanayi Bölgesi Sanayi Caddesi no:40 adresinde otomotiv sektörüne çalışan Profil Sanayi ve Tic. A.Ş ailesi olarak ;
Şekillendirilmiş ve kaynaklı saç parçaların üretimi sürecinde, işin sonuçları ile birlikte, sonuçların nasıl elde edildiğine de büyük önem vermekteyiz. ISO 14001-2015 Çevre Yönetim Sistemi ile, faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığı üzerinde sebep olabilecek olumsuz etkilerini bertaraf ederek, tüm sosyal paydaşlarımızın beklentilerini yerine getirmeyi hedefliyoruz.
Bu hedef doğrultusunda ;

 • Çalışanlarımızın sağlığı için iş, çalışılan ortam ve çevre koşullarını sürekli iyileştirerek
 • iş güvenliğini arttırmak,
 • İlgili çevre mevzuatlarına, yasalara ve diğer gerekliliklere uymak,
 • Geri dönüşümü olan her türlü mamül, yarı mamül ve hammaddenin yeniden
 • kullanımını sağlayacak araştırma ve iyileştirmeleri sürekli yapmak,
 • Saç hurdası , yağ atıkları , emisyon miktarları , tehlikeli atıkları ve enerji tüketimini,
 • her yıl belirlenen çevre amaç ve hedefleri doğrultusunda azaltarak, proseslerimizi
 • iyileştirerek doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak,
 • Üretim sürecimizde uygun teknolojileri kullanarak kirliliği önlemek,
 • Tüm çalışanlarımızı , tedarikçilerimizi ve taşeronlarımızı, komşularımızı çevre
 • konusunda bilinçlendirmek ve çevrenin korunması çalışmaları için teşvik etmek,
 •  Yan sanayilerimizi biliçlendirme çalışması yapmak,
 •  Muhtemel acil durumları, çevre ve iş kazalarını engelleyecek tedbirleri önceden
 • almak,
 • Risk ve fırsatları belirleyerek riskler için tedbirlerimizi almak fırsatları da daha iyi
 • duruma getirmek için de çalışmalarımızı devam ettirmek,
 • temel ilkelerimizdir.
İlkelerimiz doğrultusunda, ISO 14001-2015 Çevre Yönetim Sistemini tüm çalışanlarımıza görev ve sorumluluklar vererek yürüteceğimizi ve sürekli olarak geliştireceğimizi taahhüt ederiz.