Hasanağa  Sanayi Bölgesi  Sanayi Caddesi no:40 adresinde   otomotiv  sektörüne  çalışan  Profil Sanayi ve Tic. A.Ş ailesi  olarak ;

  Şekillendirilmiş ve kaynaklı saç parçaların  üretimi  sürecinde, işin sonuçları ile birlikte,  sonuçların  nasıl  elde  edildiğine de büyük  önem  vermekteyiz.
ISO 14001-2015 Çevre Yönetim Sistemi ile, faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığı üzerinde sebep olabilecek olumsuz  etkilerini  bertaraf ederek, tüm sosyal paydaşlarımızın beklentilerini yerine getirmeyi hedefliyoruz.
Bu hedef doğrultusunda ;

 

  • Çalışanlarımızın sağlığı için iş, çalışılan ortam ve çevre koşullarını sürekli iyileştirerek iş güvenliğini arttırmak,

 

  • İlgili çevre mevzuatlarına, yasalara ve diğer gerekliliklere uymak,

 

  • Geri dönüşümü olan her türlü mamül, yarı mamül ve hammaddenin yeniden kullanımını sağlayacak araştırma ve iyileştirmeleri sürekli yapmak,

 

  • Saç hurdası , yağ  atıkları , emisyon  miktarları , tehlikeli atıkları ve enerji tüketimini, her yıl belirlenen  çevre  amaç ve hedefleri doğrultusunda azaltarak, proseslerimizi iyileştirerek doğal kaynakları  en verimli şekilde kullanmak,

 

  • Üretim sürecimizde uygun  teknolojileri  kullanarak  kirliliği  önleyerek çevreyi korumak.

 

  • Tüm çalışanlarımızı , tedarikçilerimizi ve taşeronlarımızı, komşularımızı çevre konusunda bilinçlendirmek ve çevrenin korunması çalışmaları için teşvik etmek,

 

  • Yan sanayilerimizi biliçlendirme çalışması yapmak,

 

  • Muhtemel acil durumları, çevre ve iş kazalarını engelleyecek tedbirleri önceden almak,

 

  • Risk ve fırsatları belirleyerek riskler için tedbirlerimizi almak fırsatları da daha iyi duruma getirmek için de çalışmalarımızı devam ettirmek,

 

temel ilkelerimizdir.

İlkelerimiz doğrultusunda, ISO 14001-2015 Çevre  Yönetim  Sistemini tüm  çalışanlarımıza  görev ve sorumluluklar  vererek yürüteceğimizi ve sürekli olarak geliştireceğimizi taahhüt ederiz.